Schengen Vize

Almanya ve İtalya için Turistik, Aile Ziyareti ve Ticari vize başvuruları için konsolosluğa şahsen başvuru yapılmasına gerek yok!

Almanya, Hollanda, Avusturya ve İtalya başta olmak üzere Schengen ülkeleri  için tüm konsolosluk vize işlemlerini takip ediyor; vize formlarını dolduruyor, seyahat sigortası, uçak bileti ve otel rezervasyon işlemlerini tamamlayarak vize işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyoruz.

100% Müşteri Memnuniyeti

2016 yılı Shengen Vize onaylanma başarı yüzdesi %98

 • Kabul
 • Ret

Genel Vize Evrakları

1- 1 adet doldurulmuş imzalanmış vize formu ve devamındaki ek form. Formu sitemizden indirebilir veya ofisimizden temin dedebilirsiniz. Vize formu acentamız tarafından doldurulmaktadır)
2- Vekaletname (ektedir), Bilgilendirme Beyanı (ektedir) ve Vize talep dilekçesi (çalışan ise başlıklı kağıda yazılmalıdır.)
3- Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 6 ay sonrasına kadar geçerli ve imzalanmış pasaport. Pasaport on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmeli, şayet bunlar yoksa pasaport protokolü ibraz edilmelidir.
4- 2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı).
5- İkamet ettiği yerle ilgili belgeler (ör. Kira bedelini de gösteren kira sözleşmesi, kiracı değilse de tapu senedi -akraba veya yakınlarına ait bir ev olsa da- ve gayrimenkul tapularının tamamı)
6- Tam teşekküllü Vukuatlı Nüfus kayıt örneği, düşünceler bölümü işlenmiş olmalı. (mümkün ise davet eden ile akrabalığını gösterecek şekilde olmalı)
7- Son 3 aylık banka hesap eksresi( bankadan kaşeli-imzalı, içerisinde yurt dışı seyahatinizi karşılar nitelikte bir miktar bakiye gözükmeli.)
8- Evliyseniz evlilik cüzdanı fotokopisi
9- Gelir gurumunu gösteren belgeler; ev, arsa ve arazi fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri ve son 3 aylık banka hesap extresi.

10- Aile ziyareti ise belediyeden onaylı davetiye( orjinal), davetiye yok ise otel rezervasyonu (Acentamızdan yaptırılabilir)
11- Uçak rezervasyonu (Acentamızdan yaptırılabilir)
12- Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. (Acentamızdan temin edilebilir)


13- 18 yaş altı başvuru sahiplerinden her türlü seyahat şartında anne ve babadan noter tastikli muvaffakatname gerekmektedir.

İlave Evraklar


 1. Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi
 2. Talep edilen vize süresi için resmi izin belgesi
 3. İşyeri kimliği
 4. Maaş bordrosu veya belgesi
 5. Bağ-Kur/SGK dökümü

 1. Ticaret Odası kaydı
 2. Yeni tarihli vergi levhası
 3. Vergi dairesinden mükellef belgesi
 4. İmza sirküleri
 5. Ticaret Gazetesi
 6. Bağ-Kur/SGK dökümü

 1. Ticaret Odası kaydı
 2. Yeni tarihli vergi levhası
 3. Vergi dairesinden mükellef belgesi
 4. İmza sirküleri
 5. Ticaret Gazetesi
 6. Bağ-Kur/SGK dökümü

 1. Çiftçilik belgesi, o bölgedeki ziraat odası tarafından onaylanmış olacak
 2. Tarla sahibi olduğunuza dair veya ekili tarım alanını kiraladığınıza dair belge (tapu)
 3. Varsa, ev sahibi olduğunuzu kanıtlayan belgeler, mahsülün satışına dair belgeler

 1. Emeklilik kimliği ve sağlık karnesi
 2. Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi
 3. Varsa, Almanya`dan düzenli olarak para gönderildiğine dair belgeler

 1. Ders yılı içersindeyse, izinli olduğunu gösteren öğrenci belgesi veya yüksek öğrenim belgesi
 2. Ebeveynin geçim kaynağına ilişkin belgeler

 1. Eşinin geçim kaynağına ve sigortalılığına ilişkin yukarıda belirtildiği gibi belgeler

Form Ve Evraklar